Beste zorgprofessional,

Bedankt voor uw bezoek aan deze pagina. Wij willen hier graag uiteenzetten wat voor begeleiding Happy Move biedt, aan welke doelen er gewerkt wordt en op welke manier.

Begeleiding bij Happy Move is voor alle leeftijden.
In iedere levensfase komen er weer andere hulpvragen naar voren waarbij wij een ieder graag zo goed mogelijk willen begeleiden.

Belangrijk in elke vorm van begeleiding bij Happy Move is positiviteit, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid, respect voor de deelnemer en ruimte voor eigen inbreng.

Wij kiezen bewust voor de term deelnemer in plaats van bijvoorbeeld cliënt. Dit geeft weer hoe wij de hulpvragers benaderen. Daar waar zij vaak een uitzondering zijn in een grote groep, zijn ze bij Happy Move deelnemer van de ‘club’. Gelijkwaardigheid staat voorop.

Door middel van kleinschaligheid, veiligheid en gezelligheid scheppen wij voor de deelnemer een veilig verblijf- en leerklimaat waar een ieder zichzelf kan zijn.
Bij Happy Move kijken we naar de kwaliteiten van de deelnemers en deze versterken we.

Happy Move biedt groepsbegeleiding, individuele begeleiding, en dagbesteding (ook bij schooluitval). Er kunnen aan diverse doelen gewerkt worden, zowel in groepsverband als individueel. Begeleiding vindt bij de deelnemer thuis plaats of op 1 van de locaties van Happy Move.

Happy Move biedt vraaggerichte begeleiding. Met de wens van de deelnemer, ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen gaan we aan de slag. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Doelen waar we veelal aan werken zijn:
Sociale contacten aangaan en onderhouden
Sociale vaardigheden
Emotieregulatie
Zelfvertrouwen vergroten
Psycho-educatie
Zelfredzaamheid

Een doel kan zijn respijtzorg. Echter is dit maar een stukje van wat we bieden. Er wordt bij iedere vorm van begeleiding gericht aan doelen van de deelnemer gewerkt. Nieuwe vaardigheden worden met geduld, herhaling en positiviteit aangeleerd.