Professionals: Individuele begeleiding jeugd

Wat doen we?
Individuele begeleiding is vraaggerichte begeleiding en dus maatwerk.

Begeleiding bij deelnemer thuis
Afhankelijk van de vraag, kan er aan verschillende doelstellingen worden gewerkt.

Voorbeelden hiervan zijn:
– Buitenspelen (en samenspelen) in de buurt.
– Het plannen en structureren van huiswerk.
– Het invullen van vrije tijd.
– Een hobby of sport zoeken/bezoeken.
– Verschillende vaardigheden oefenen, zoals het inpakken van de schooltas.
– Wat kan de deelnemer doen om te voorkomen dat hij/zij erg overprikkeld raakt.
– Wat kan de deelnemer doen om weer tot rust te komen in een escalerende situatie.
– De route naar school oefenen met de fiets of het openbaar vervoer.
– Boodschappen doen.
– Het vergroten van zelfvertrouwen.
– Psycho-educatie, wat houdt de diagnose van de deelnemer voor hem/haar in.

– Ouders krijgen handvatten hoe ze met diverse situaties kunnen omgaan.

Begeleiding op school

  • De begeleider kijkt samen met de deelnemer op welke momenten hij/zij overvraagd of overprikkeld raakt. Hiervoor wordt een oplossing bedacht zodat de deelnemer zich beter kan concentreren en de dag op school goed kan volhouden.
  • Tevens kan de begeleider de betrokken docenten of de mentor informeren over gedragingen en behoeftes van leerlingen. Zij krijgen handvatten hoe ze een leerbare omgeving voor de leerling kunnen scheppen.

Wat is de doelstelling?
Zelfredzaamheid vergroten
Psycho-educatie
Het geven van psycho-educatie aan de directe omgeving (ouders/verzorgers en docenten op school of sportclub).

Tijden?
In overleg.

Wanneer?
In overleg.

Locaties?
Bij de deelnemer thuis, op school of in overleg op een andere locatie.

Kosten?
PGB begeleiding individueel / Jeugdwet of WLZ

Aanmelden