Organisatie

Missie:

Happy Move biedt begeleiding aan mensen met een autisme spectrum (en/of aanverwante) stoornis.
Haar doelstelling is drieledig:
– Het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid van deelnemers, zodat zij zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de maatschappij.
– Het vergroten van sociale vaardigheden van deelnemers.
– Het bieden van respijtzorg aan de naasten van mensen met een autisme spectrum stoornis.

Happy Move streeft hoogwaardige kwaliteit van langdurige zorg na (Levensloopbegeleiding).

Visie:

Happy Move beoogt hoogwaardige kwaliteit van zorg te realiseren door kleinschalige begeleiding (één begeleider per twee à drie deelnemers in de groepsactiviteiten) en daardoor veel aandacht voor het individu in de groep. Zij biedt zorg op maat aan, zowel tijdens individuele begeleiding als bij groepsbegeleiding.

De kwaliteiten van de deelnemers vormen het uitgangspunt van de zorg. Happy Move ziet haar deelnemers als evenwaardige mensen en vanuit die visie wordt gehandeld. Dat is de reden dat Happy Move over “deelnemers” spreekt, waar andere zorgorganisaties over “cliënten” spreken.

Happy Move hecht grote waarde aan de pijlers dieren en natuur; rust en ruimte in het bereiken van haar hoofddoelstelling. Door rust en ruimte te creëren en de activiteiten in de natuur en waar mogelijk met dieren te ondernemen, wordt beoogd de deelnemer zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn. De moeite die het kost om grip te krijgen op de wereld en de daarmee gepaard gaande stress, kan daardoor worden losgelaten, waardoor meer energie vrijkomt voor de uitdagingen van het dagelijks leven.

Met respijtzorg wil Happy Move bereiken dat het thuisfront van de deelnemers even de zorg uit handen kan geven en op deze manier meer ruimte krijgt om voor eigen psychisch welbevinden te zorgen. Dit ten gunste van het (psychisch) welbevinden van de deelnemer.