Medezeggenschap

Ideeën en advies aandragen
Deelnemers, ouders, verzorgers en medewerkers worden allen uitgenodigd hun ideeën, advies of verbeterpunten voor Happy Move kenbaar te maken. Dat kan persoonlijk of via e-mail: info@happymove.nl.

Deelnemerraad
Happy Move stelt een deelnemerraad in volgens de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De deelnemerraad behartigt in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers en hun ouders/verzorgers binnen het kader van de doelstellingen van Happy Move.

Samenstelling deelnemerraad
De deelnemerraad gaat van start bij een minimaal aantal leden van 3. Het maximale aantal leden is vijf.

Vacante posities: lid, voorzitter, secretaris.

Vergaderingen
De deelnemerraad komt minimaal 3 keer per jaar bijeen, waarvan één keer met de directie en één keer met de raad van commissarissen.
De deelnemerraad neemt, met meerderheid van stemmen, een beslissing over het uit te brengen advies aan de directie en draagt dit standpunt uit als zijnde unaniem.
Happy Move neemt de inbreng van de deelnemerraad mee in het jaarverslag.

Heeft u interesse om lid te worden van de deelnemerraad?
Neem dan contact op via info@happymove.nl.