Logeren

Wat doen we?
We logeren in een weekend met maximaal 6 deelnemers en 2 begeleiders.
Tijdens een weekend worden er diverse activiteiten ondernomen op het gebied van
natuur, buitenspel, binnenspel, creatief en bakken.
Activiteiten worden afgewisseld met rustmomenten.
Met elkaar verzorgen we de maaltijd en het huishouden.
Bovenal zorgen we er met elkaar voor dat we een gezellig en ontspannen weekend hebben.

Wat is de doelstelling?
Sociale contacten aangaan en onderhouden.
Sociale vaardigheden vergroten.
Zelfredzaamheid vergroten.
Respijtzorg (ontlasten van het thuisfront).

Tijden?
Logeerweekend: Van vrijdagavond 19:00 uur tot zondagavond 18:00 uur.
Midweek: Van maandag 13:00 uur tot vrijdag 12:00 uur.

Wanneer?
Ieder weekend (behoudens feestdagen) is er één logeergroep.
Dezelfde groepen komen iedere 4 weken terug.
Een midweek logeren wordt in de zomervakantie meerdere malen aangeboden.

Locaties?
Happy Colors (Groot-Ammers)

Kosten?

PGB tijdelijk verblijf (afhankelijk van de gemeente al dan niet gecombineerd met individuele begeleiding en groepsbegeleiding)