Individueel

Wat doen we?

Individuele begeleiding jongeren
Wat doen we?
Individuele begeleiding is vraaggerichte begeleiding en dus maatwerk.

Begeleiding bij je thuis
Afhankelijk van je vraag, kunnen we aan verschillende zaken gaan werken.
Voorbeelden hiervan zijn:
– Het plannen en structureren van je huiswerk.
– Een hobby of sport zoeken.
– Verschillende vaardigheden oefenen, zoals het inpakken van je schooltas.
– Wat kan je doen om te voorkomen dat je erg overprikkeld raakt.
– Wat kan je doen om weer tot rust te komen in een drukke situatie.
– Boodschappen doen.
– Het vergroten van zelfvertrouwen.
– Wat houdt autisme voor jou in.

– Ouders krijgen handvatten hoe ze je met diverse situaties kunnen helpen.

Begeleiding op school
– De begeleider kijkt samen met jou op welke momenten je overvraagd of overprikkeld raakt.
– Tevens kan de begeleider de betrokken docenten of de mentor helpen om hen te leren het beste met je om te gaan.

Wat is de doelstelling?
Zelfredzaamheid vergroten
Psycho-educatie
Het geven van psycho-educatie aan de directe omgeving (ouders/verzorgers en docenten op school of sportclub).

Tijden?
In overleg.

Wanneer?
In overleg.

Locaties?
Bij je thuis, op school of in overleg op een andere locatie.

Kosten?
PGB begeleiding individueel

Hier aanmelden