Individueel

Wat doen we?

Individuele begeleiding is vraaggerichte begeleiding en dus maatwerk.

Begeleiding bij je thuis
Afhankelijk van je vraag, kunnen we aan verschillende zaken gaan werken.
Voorbeelden hiervan zijn:
– Het plannen en structureren van je huiswerk.
– Een hobby of sport zoeken.
– Verschillende vaardigheden oefenen, zoals het inpakken van je schooltas.
– Wat kan je doen om te voorkomen dat je erg overprikkeld raakt.
– Wat kan je doen om weer tot rust te komen in een drukke situatie.
– Boodschappen doen.
– Het vergroten van zelfvertrouwen.
– Wat houdt autisme voor jou in.

– Ouders krijgen handvatten hoe ze je met diverse situaties kunnen helpen.

Begeleiding op school
– De begeleider kijkt samen met jou op welke momenten je overvraagd of overprikkeld raakt.
– Tevens kan de begeleider de betrokken docenten of de mentor helpen om hen te leren het beste met je om te gaan.

Wat is de doelstelling?
Zelfredzaamheid vergroten
Psycho-educatie
Het geven van psycho-educatie aan de directe omgeving (ouders/verzorgers en docenten op school of sportclub).

Tijden?
In overleg.

Wanneer?
In overleg.

Locaties?
Bij je thuis, op school of in overleg op een andere locatie.

Kosten?
PGB begeleiding individueel