Jeugdspeelpark Happy Tulip

Buiten de rustmomenten:

Bij binnenkomst handen wassen

Welkom! We gaan wat drinken en bespreken het programma

Activiteit > Wandeling naar het Baxpark (Bal mee)

Iets drinken en gezond tussendoortje

Rustmoment, maximaal 30 minuten scherm-tijd

Activiteit > Binnenspel in overleg

Aan tafel: Samen lunchen

Activiteit > Potje voetbal aan de overkant

Iets drinken en te snoepen

Rustmoment, maximaal 30 minuten scherm-tijd

Activiteit > In overleg

Voor vertrek handen wassen

Naar huis