Happy na school

Wat doen we?

Niet voor iedereen is de reguliere BSO geschikt.

Happy Move heeft voor deze jongeren een eigen ‘Happy tijd na school’ programma samengesteld.

Sport, (samen)spel, creatief en zelfstandigheids-bevorderende activiteiten maken hiervan onderdeel uit.

 

Wat is de doelstelling?
Sociale contacten aangaan en onderhouden.
Sociale vaardigheden vergroten.
Zelfredzaamheid vergroten.
Respijtzorg (ontlasten van het thuisfront).

Tijden?
Happy na school

Maandag tot en met vrijdag
15:00 uur tot 18:00 uur

Wanneer?
Maandag tot en met vrijdag (behoudens vakanties en feestdagen).

Locaties?
Happy Jeugdspeelpark (Hendrik-Ido-Ambacht)

Kosten?
PGB begeleiding groep