Happy Lazy


Wat doen we?
Happy Lazy vindt plaats in een groep met maximaal 6 deelnemers van 12 jaar of ouder en 2 begeleiders (of in de huidige tijd 3 deelnemers en 1 begeleider). Tijdens Happy Lazy wordt er in de middag en in de avond een activiteit aangeboden waar je aan mee kunt doen. Echter ben je vrij om er voor te kiezen je vrije tijd zelf in te vullen of om je huiswerk te maken. Rondom het avondeten voert iedereen 1 taak uit om vaardigheden aan te leren / te blijven herhalen. We eten gezamenlijk en we bespreken met elkaar wat er de week erna gegeten wordt.

Wat is de doelstelling?
Sociale contacten aangaan en onderhouden: Happy Lazy is bedoeld om sociale contacten met leeftijdgenoten aan te gaan en te onderhouden.
Sociale vaardigheden vergroten: Doordat de middag/avond in een groep doorgebracht wordt, zullen er verschillende sociale vaardigheden geoefend worden. Begeleiders kunnen hierin, vanwege de kleine groepsgrootte, direct sturen. Tevens is er een vast overleg moment waarbij sociale vaardigheden geoefend worden.
Zelfredzaamheid vergroten: Deelnemers worden begeleid in het (gevarieerd) invullen van vrije tijd. Ook kunnen zij aangeven huiswerk te moeten maken.
Tevens worden zij begeleid in het uitvoeren van een huishoudelijke taak rondom het avondeten.
Respijtzorg: Zowel deelnemer als het thuisfront kan even opladen en zich richten op zichzelf of anderen.

Tijden?
Donderdag van 15:30 uur tot 19:30 uur.

Wanneer?
Iedere donderdag (behoudens feestdagen). Deelnemers kunnen aangeven iedere week of om de week te willen komen.

Locaties?
Happy Move heeft 2 Happy Lazy locaties.
Happy Numbers (Hendrik-Ido-Ambacht)
Happy World (Dordrecht)

Kosten?
PGB begeleiding groep

Aanmelden