Jeugdspeelpark Happy Club

Buiten de rustmomenten:

Bij binnenkomst handen wassen

Welkom! We gaan wat drinken en bespreken het programma

Activiteit > 

Iets drinken en gezond tussendoortje

Rustmoment, maximaal 30 minuten scherm-tijd

Activiteit > 

Aan tafel: Samen lunchen

Activiteit > Naar buiten: 

Iets drinken en te snoepen

Rustmoment, maximaal 30 minuten scherm-tijd

Activiteit > In overleg

Activiteit > Konijnen verzorgen

Voor vertrek handen wassen

Naar huis