Jeugdspeelpark Happy Club

Buiten de rustmomenten:

Bij binnenkomst handen wassen

Welkom! We gaan wat drinken en bespreken het programma

Activiteit > Houten tol maken, kleuren en tollen

Veel extra en leuke spellen!

Iets drinken en te snoepen

Rustmoment, maximaal 30 minuten scherm-tijd

Activiteit > Buiten Groot Domino

Voor vertrek handen wassen

Naar huis