Deelnemerraad

Samenstelling deelnemerraad:
Happy Move stelt een deelnemerraad in volgens de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en van de Governancecode voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De deelnemerraad heeft als doel binnen het kader van de beleidskeuzes van Happy Move, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van deelnemers te behartigen.

Wij vinden het prettig wanneer deelnemers en/of hun ouder(s)/verzorger(s) middels de deelnemerraad invloed kunnen uitoefenen op het beleid, regels en de kwaliteit en begeleiding van Happy Move door ideeën ter verbetering aan te dragen en te adviseren.

De deelnemerraad gaat van start bij een minimaal aantal leden van 3. Het maximale aantal leden is vijf.

Vacante posities: lid, voorzitter, secretaris.

Vergaderingen:
De deelnemerraad komt minimaal 2 en maximaal 3 keer per jaar bijeen.
Waarvan één keer met het management. De voorzitter stelt elk jaar een vergaderplanning op.
De raad neemt indien nodig, met meerderheid van stemmen, een beslissing over het uit te brengen advies aan het management en draagt dit standpunt uit als zijnde unaniem.
Happy Move neemt informatie over het gevoerde overleg van de deelnemerraad mee in het jaarverslag.

Heeft u interesse om lid te worden van de deelnemerraad?
Neem dan contact op met @happymove.nl

Ideeën en advies aandragen:
Heeft u ideeën, advies of een verbeterpunt voor Happy Move, dan kun je deze te allen tijde mailen naar @happymove.nl

Ondersteuning van een klacht door een vertrouwenspersoon:
Bent u van mening dat u onjuist behandeld of bejegend bent, dan helpt het soms om dit bespreekbaar te maken.
Dit kan soms lastig zijn. Wanneer u dat prettig vindt, kunt u hierbij ondersteuning vragen van een vertrouwenspersoon.
Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor.
Tevens kan een vertrouwenspersoon wanneer dat gewenst is advies en ondersteuning bieden bij het indienen van een klacht.
De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Happy Move, hij of zij zal de informatie vertrouwelijk behandelen en heeft geheimhoudingsplicht.
Informatie kunt u opvragen bij @happymove.nl