Dagbesteding

Wat doen we?
Maatwerk dagbesteding
Maatwerk dagbesteding is 1 op 1 begeleiding. We werken aan de specifieke vraag van de deelnemer en maken aan de hand hiervan een dagprogramma.
De vraag kan bijvoorbeeld zijn; tot rust komen / ontprikkelen maar wel behouden van een dagstructuur, zodat de deelnemer in een later stadium terug kan keren naar school.
Tevens kan de dagbesteding een tussenstation zijn, omdat de jongere op een wachtlijst staat voor een nieuwe school of een behandelplek. Happy Move zorgt er dan voor dat de deelnemer een daginvulling en structuur behoudt.

Groepsdagbesteding (ook bij (tijdelijke) schooluitval)
Groepsdagbesteding is met maximaal 6 deelnemers en 2 begeleiders.
Bij de groepsdagbesteding wordt er een vast programma gevolgd met activiteiten die in het teken staan van sociale vaardigheden vergroten en het vergroten van de zelfredzaamheid. Hierbij is er intensieve aandacht voor ieder individu.
Activiteiten op de groepsdagbesteding zijn: bakken, (buiten)spel, planten verzorgen, creatieve activiteiten, schoonmaken, bewegen, educatief spel. (Op maat gesneden schoolwerk).
Activiteiten worden afgewisseld met rustmomenten.
Met elkaar zorgen we voor een gezellige en nuttige dag.

Wat is de doelstelling?
Sociale contacten aangaan en onderhouden.
Sociale vaardigheden vergroten.
Zelfredzaamheid vergroten:
– Tot zichzelf komen / tot rust komen om van hieruit weer op te gaan bouwen.
– Het behouden/creëren van een daginvulling, structuur en ritme.
– Het bevorderen van gevoel van eigenwaarde.
– Het bewaken/bevorderen van psychische en lichamelijke stabiliteit.
– Het motiveren tot het leveren van kwaliteit op het gebied van arbeid.

Tijden?
9:00 uur – 15:00 uur of in overleg.

Wanneer?
Maandag t/m vrijdag (behoudens feestdagen).

Locaties?
Maatwerk dagbesteding: Happy Jeugdspeelpark (Hendrik-Ido-Ambacht)
Groepsdagbesteding: Happy Numbers (Hendrik-Ido-Ambacht)

Kosten?
PGB begeleiding individueel
PGB begeleiding groep / dagbesteding intensief