Corona begeleiding

Terug naar inlogpagina.

Beste collega’s,

Als deze pagina nodig is, dan zitten we weer midden in de corona misère.

Voor ouder(s) en deelnemers is deze tijd dan ook extra zwaar.

Wij als zorgprofessionals hebben dan ook de taak om hen zo goed en zo kwaad mogelijk door deze lastige tijd heen te helpen.

Hieronder staan de draaiboeken voor de diverse activiteiten die we aanbieden.

Van belang hierbij is dat alles uniform en consequent wordt uitgevoerd.

Afwijken is alleen mogelijk na overleg met de Teamleidster Van Dienst.

Graag vernemen wij jullie tips (the do’s or don’ts)

Succes!

*      Videobellen individueel

*      Videobellen groep

*     (Video)bellen ouder(s) / verzorger(s)

*     Happy er op uit